plane-181796_640

31 sierpnia 1944

Nie udaje się jednoczesny atak wszystkich sił przeznaczonych do przebicia między Starówką i Śródmieściem. Od rana Niemcy rozpoczęli generalny szturm na Starówkę wsparty artylerią i lotnictwem wykonany na wszystkich kierunkach. W jednym z nalotów pod gruzami Pasażu Simonsa (róg Nalewek i Długiej) ginie około 300 osób, w tym ok. 120 żołnierzy batalionu „Chrobry I”. Niemcy […]

tank-203496_640

30 sierpnia 1944

Obrońcy Starego Miasta odbijają ruiny pałacu Blanka i Ratusza oraz kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Utrzymują Rynek Nowego Miasta. Batalion „Chrobry I” walczy o utrzymanie ul. Bielańskiej. Kapelan Zgrupowania AK „Radosław”, ks. Józef Warszawski SJ „Ojciec Paweł” ukrywa relikwie św. Andrzeja Boboli w podziemiach kościoła św. Jacka, dzięki czemu udaje się je ocalić. „I kościół […]

soldier-935086_640

29 sierpnia 1944

Niemcy sygnalizują duże straty własne, przeciętnie 150 żołnierzy dziennie. Meldują, że bez wzmocnienia sił atakujących nie można myśleć o szybkich sukcesach. Gen. von dem Bach żąda posiłków w sile jednej dywizji. Rząd Wielkiej Brytanii przyznał żołnierzom AK prawa kombatanckie, uznając ich za integralną część Polskich Sił Zbrojnych. . . . Pałacyk Michla Pałacyk Michla, Żytnia, […]

slovakia-1413262_640

28 sierpnia 1944

Około 2.000 obrońców Starówki jest jeszcze zdolnych do walki, choć są oni skrajnie wyczerpani. Ppłk „Wachnowski” podejmuje decyzję o przebiciu się żołnierzy Starówki do Śródmieścia. Mają być ewakuowani ranni, ludność cywilna i reszta obrońców Starówki. Trwa ciężkie bombardowanie Śródmieścia i Powiśla. Armia Czerwona dokonuje zrzutów broni. Dowódca brygady SS RONA SS Brigadeführer Mieczysław Kamiński, odpowiedzialny za […]

addiction-71575_640

27 sierpnia 1944

W piwnicach Starówki leży około 8.000 rannych. Nie ma dla nich lekarstw, operacje – jeśli w ogóle lekarze decydują się na nie – wykonuje się bez znieczuleń, w warunkach antysanitarnych. Ulegając licznym prośbom i naciskom, ppłk. „Wachnowski” decyduje się wydać lekko rannym pewną liczbę przepustek na opuszczenie Starego Miasta kanałami. Niektóre osoby próbują zrobić to […]

fighter-jet-1013_640

26 sierpnia 1944

Samoloty niemieckie obrzucają Starówkę dziesiątkami bomb. Jeden z nalotów zawala kamienicę przy Freta 16. Pod gruzami ginie wielu ludzi, a wśród nich sztab Armii Ludowej Obwodu Warszawskiego: dowódca Obwodu AL mjr Bolesław Kowalski „Ryszard”, szef sztabu Obwodu kpt. Edward Lanota „Edward”, szef propagandy i naczelny redaktor pisma „Armia Ludowa” mjr Stanisław Nowicki „Felek”, kwatermistrz por. […]

soldier-681930_640

25 sierpnia 1944

Wobec braku możliwości dowodzenia w nocy z 25 na 26 sierpnia opuszcza Stare Miasto Komenda Główna AK, przechodząc kanałami do Śródmieścia i przenosząc się do gmachu PKO przy ulicy Świętokrzyskiej. Do walki na Starym Mieście wchodzą kolejne posiłki niemieckie w sile 1.500 ludzi. . . . Modlitwa Szarych Szeregów Od wojny, nędzy i od głodu […]

Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other